Tuin | Van Gogh Bloemenweide

Bloemen en Vincent van Gogh zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is op het terrein bij de voormalige graansilo in Veenoord en op de groenstrook bij de parkeerplaats van het NS-station in Nieuw-Amsterdam een Van Gogh Bloemenweide aangelegd.

Van Gogh Bloemenweide | voormalige siloterrein Veenoord
Er is voor het siloterrein een speciaal mengsel samengesteld met éénjarige en meerjarige Drentse akkerbloemen, waaronder korenbloemen en rode papavers die Van Gogh in zijn Franse periode schilderde. Ook al komen ze niet uit Drenthe, Vincents zonnebloemen kunnen niet ontbreken. 

Van Gogh Bloemenweide met kunstwerk | NS Station Veenoord
Een vergelijkbare bloemenweide is er bij het NS-station van Nieuw-Amsterdam. Hier is een weide gecreëerd van Drents bloemrijk graslandmengsel in combinatie met een middenschraal grasmengsel. Langs de rand een meidoornhaag, die bescherming biedt aan vogels en insecten. In deze weide wordt een kunstwerk geplaatst van Cortenstaal, gebaseerd op het schilderij van Van Gogh van het aardappelloof brandende boertje.

Terug naar vorige pagina